SJÖKULTUR


Bränning (breaker, surf; av lågty/nederl. brandung);

ett slags brottsjö, el. framrullande vågor som bryts mot kustformationer eller grund (grundbrott).

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!