SJÖKULTUR


Cabotage;

inrikes kustsjöfart.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!