SJÖKULTUR


Chopchop;

mat (uttryck från fart på Östern).

Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!