SJÖKULTUR

> Crew;

Crew;

se Besättning.

Förfånga (relieve);

avlösa (på vakt).

> Fler sjötermer som du behöver veta!