SJÖKULTUR


Cumshaw;

internationell sjömansterm för småmutor inom branschen. Kommer av kinesiska kam sia (eller japanska motsvarigheten kan sha), som skrivs med två tecken, vilka tillsammans betyder "tacksamhet", "uppskattning". Troligen blev uttrycket bevingat genom att de kinesiska hamnarnas tiggare ideligen brukade upprepa det. Sannolikt felaktig är teorin att cumshaw skulle vara en till Kinakusten anpassad förvrängning av eng. commission i betydelsen provision eller tantiem, dvs vinstandel. Se Kaplake.

Tom Cox’s traverse;

skämtsamt om arbetsskygg sjömans konster, "tagande sig två gånger runt vattentunnan och en gång runt storbåten", som skall ge intryck av att han arbetar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!