SJÖKULTUR


Deplacement (displacement);

vikten av den mängd vatten fartyget tränger undan, identisk med vikten av själva fartyget inklusive all last, utrustning osv. Mäts i engelska ton (long tons): 1.016 kg. Se dräktighet, dödvikt.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!