SJÖKULTUR


Destination, destinerad (bound for);

sjöresans mål. Jfr voyage.

Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!