SJÖKULTUR


Distans (distance);

avståndet mellan två positioner, mätt i nautiska mil.

Cheeseost;

ost (onödig dubblering, dumpas härmed till skeppsråttorna!)

> Fler sjötermer som du behöver veta!