SJÖKULTUR


Distans (distance);

avståndet mellan två positioner, mätt i nautiska mil.

Sailor’s blessing ("sjömans välsignelse");

svordom.

> Fler sjötermer som du behöver veta!