SJÖKULTUR


Distansminut,

se nautisk mil.

Friskar i (getting up);

gör vinden då den tilltar i styrka.

> Fler sjötermer som du behöver veta!