SJÖKULTUR


Dragsedel;

uppdrag el. fullmakt från sjöman att viss summa månatligen må dras från hyran och överföras till någon annan. Jfr anvisning.

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!