SJÖKULTUR


Driva, att (to caulk);

detsamma som att kalfatra, dvs med drev – uppsnott och tjärat gammalt tågvirke (oakum) – täta nåten i trädäck. Eng. caulk(er) – "något man trycker ned" – är sjömansslang för "dram", "sup". Därav troligen svenska "kolka" i betydelsen bälga i sig.

Cheeseost;

ost (onödig dubblering, dumpas härmed till skeppsråttorna!)

> Fler sjötermer som du behöver veta!