SJÖKULTUR


Dubblera (round);

runda t.ex. en udde.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!