SJÖKULTUR


Eldare (stoker);

utdöd sjömansart som baklänges fyrade sig över oceanerna.

Bog (bow, "the eyes of the ship");

dels fartygets förskepp, dels riktning ut över fartygssidan för om tvärs, dvs kranbalksvis.

> Fler sjötermer som du behöver veta!