SJÖKULTUR


Famn (fathom);

maritimt längdmått, sex feet eller 1,829 meter. Har flitigt använts för bl.a. havsdjup men ersätts alltmer av det metriska systemet. Jfr Femton famnar.

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!