SJÖKULTUR


Femöres-Line;

Gorthon Line (rederiets tidigare logotyp erinrade om gamla femöringar)

Nock;

av lågty. nok(ke). Yttersta ändan av rundhult, har troligen inget samband med...

> Fler sjötermer som du behöver veta!