SJÖKULTUR

> Fia;

Fia;

förr namn på kvinnlig mässuppassare. Jfr Kalle.

Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!