SJÖKULTUR


Flagghälsning 1 (dipping eller striking the flag);

artighet mot t.ex. örlogsfartyg genom att hissa och hala nationsflaggen. Denna nedfiras till hälften och hissas åter efter ungefär en halv minut. Den ursprungliga seden var att handelsskepp skulle förbereda bärgning av segel i avvaktan på att örlogsmannen antingen kom över för inspektion eller signalerade att man kunde avsegla. Flagghälsningen kan ses som en tidsbesparande rationalisering.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!