SJÖKULTUR


Flänsa (shift);

flytta last ombord, ibland med mellanlandning på kajen

Förfånga (relieve);

avlösa (på vakt).

> Fler sjötermer som du behöver veta!