SJÖKULTUR


Förfara (fleet; av ty. verfahren);

flytta på något för att det skall kunna användas, t.ex. förfara en talja.

Förfånga (relieve);

avlösa (på vakt).

> Fler sjötermer som du behöver veta!