SJÖKULTUR


Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!