SJÖKULTUR


Fridagar;

fläckar på målad yta till följd av slarvigt målningsarbete.

Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!