SJÖKULTUR


Friskar i (getting up);

gör vinden då den tilltar i styrka.

Mantåg (manrope);

säkerhetståg i höfthöjd, t.ex. på fallrepet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!