SJÖKULTUR


Fyllenät (gangway/safety net);

skyddsnät mellan fallrep, skrov och kajkant.

Friskar i (getting up);

gör vinden då den tilltar i styrka.

> Fler sjötermer som du behöver veta!