SJÖKULTUR


Grodatlanten, Grodhavet;

djupvattenseglarnamn på Vänern, understundom även på Mälaren. Jfr "Kommiss-Atlanten".

Friskar i (getting up);

gör vinden då den tilltar i styrka.

> Fler sjötermer som du behöver veta!