SJÖKULTUR


Gruvan;

term för maskinrummet (eller "maskin" som det kort och gott heter) bland dem som inte arbetar där.

Knop (knot);

dels sjömans-"knut" (även bend på eng,) - jfr stek - och dels hastighetsmått till sjöss (en knop är en nautisk mil/timme). Jfr logg.

> Fler sjötermer som du behöver veta!