SJÖKULTUR


Häck (av nederl. hek);

är alls icke vulgärt, vilket dock landkrabbor kan få för sig. Enligt rättesnöret Svenska Akademiens Ordbok betyder det: "den flata, stundom något utåtbuktade (konvexa) del av aktern som befinner sig över valvet l. den uppspringande bordläggningen o. som bildar trubbvinkliga hörn mot skeppssidorna, ’flat’ akterspegel". I dag vanligast i kombinationen häcktrålare, samt med syftning på det mänskliga akterkastellet.

Mosquitofarten;

seglation på venezolanska och andra karibiska hamnar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!