SJÖKULTUR


Hälen, ligga på (av heel el. sole piece, akterns nedersta del);

om fartyg som ligger djupt med häcken.

Bog (bow, "the eyes of the ship");

dels fartygets förskepp, dels riktning ut över fartygssidan för om tvärs, dvs kranbalksvis.

> Fler sjötermer som du behöver veta!