SJÖKULTUR


Hem, ta (home);

ofta detsamma som hala. Ett ankare är "hemma" när det sitter i klyset.

Knop (knot);

dels sjömans-"knut" (även bend på eng,) - jfr stek - och dels hastighetsmått till sjöss (en knop är en nautisk mil/timme). Jfr logg.

> Fler sjötermer som du behöver veta!