SJÖKULTUR


Hiva (heave);

dra in (vajer), hala ombord (tross) etc. (Därav ett hiv, lyft av ett sling.) Jfr hyva.

Sailor’s blessing ("sjömans välsignelse");

svordom.

> Fler sjötermer som du behöver veta!