SJÖKULTUR


Högtörn, stå på;

vara närmast i tur för något (urspr. vara främst i kösystemet på sjömanshuset/sjömansförmedlingen, i tur att få sig tilldelad en hyra).

Cheeseost;

ost (onödig dubblering, dumpas härmed till skeppsråttorna!)

> Fler sjötermer som du behöver veta!