SJÖKULTUR


Hökare;

öknamn på stuert, med betydelsen "lant-/matvaruhandlare".

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!