SJÖKULTUR

> Hyra;

Hyra;

den pekuniära lönen för sjömannens mödor. Därav ta hyra i betydelsen mönstra på ett fartyg.

Sailor’s blessing ("sjömans välsignelse");

svordom.

> Fler sjötermer som du behöver veta!