SJÖKULTUR

> Hyra;

Hyra;

den pekuniära lönen för sjömannens mödor. Därav ta hyra i betydelsen mönstra på ett fartyg.

Mosquitofarten;

seglation på venezolanska och andra karibiska hamnar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!