SJÖKULTUR


Intermodal;

syftar på samordning av t.ex. containertransporter mellan olika transportslag.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!