SJÖKULTUR


Intermodal;

syftar på samordning av t.ex. containertransporter mellan olika transportslag.

Knarr, hamnknarr;

generator som täcker elbehovet under hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!