SJÖKULTUR


Jack Nastyface (ungefär "Kalle Fuling");

öknamn på besättningsmedlem som är illa omtyckt ombord.

Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!