SJÖKULTUR


Jack Nastyface (ungefär "Kalle Fuling");

öknamn på besättningsmedlem som är illa omtyckt ombord.

Mosquitofarten;

seglation på venezolanska och andra karibiska hamnar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!