SJÖKULTUR


Jack Nastyface (ungefär "Kalle Fuling");

öknamn på besättningsmedlem som är illa omtyckt ombord.

Styrhytt (wheelhouse);

används ofta som synonym till bryggan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!