SJÖKULTUR


Kabelgatt (boatswain’s locker);

 förvaringsrum för tågvirke.