SJÖKULTUR


Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.