SJÖKULTUR


Kapa (cut away; lågty. Kappen);

skära el. hugga av något

Arbeta (hårt i sjön) (to labour /in rough seas/);

om fartyget när det utsätts för påfrestningar genom att rulla och stampa i mycket grov sjö.

> Fler sjötermer som du behöver veta!