SJÖKULTUR


Kapa (cut away; lågty. Kappen);

skära el. hugga av något

Knarr, hamnknarr;

generator som täcker elbehovet under hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!