SJÖKULTUR


Kapa (cut away; lågty. Kappen);

skära el. hugga av något