SJÖKULTUR


Kapa (cut away; lågty. Kappen);

skära el. hugga av något

Mantåg (manrope);

säkerhetståg i höfthöjd, t.ex. på fallrepet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!