SJÖKULTUR


Kaplake, kapplake (primage, "hat money");

 ett slags tantiem - vinstandel - som tillfaller befälhavaren. Ursprungligen en dusör från befraktaren för att skepparen skulle kunna "köpa sig tyg till en kappa, som skyddade honom mot oväder, så att han oftare kunde hålla sig på däck och derigenom bättre iakttaga försiktighetsmått för laddningens bästa". Ordet kommer av holl. kaplaken, "’lakan’ (dvs tyg) till kappa". Kallades på svenska även "Kaptens hatt", av fra. Chapeau de maître. Det engelska hat money är möjligen en förvanskning av hatch money, "luckepengar", som tillföll befälet i fartyg med levande boskap för att dylik last skulle få extra god vård.

Cheeseost;

ost (onödig dubblering, dumpas härmed till skeppsråttorna!)

> Fler sjötermer som du behöver veta!