SJÖKULTUR


Kapsejsa (capsize, av spanska cabeza, "huvud"?);

 om fartyg som slår runt.

Hålla sjön (stand off the coast);

rida ut en svår storm i rum sjö hellre än att ta risker i trånga skärgårdspassager etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!