SJÖKULTUR


Kareta (ital. carretta, "liten kärra");

skämtsamt om ej alltför fagert flytetyg.

Cheeseost;

ost (onödig dubblering, dumpas härmed till skeppsråttorna!)

> Fler sjötermer som du behöver veta!