SJÖKULTUR


Kareta (ital. carretta, "liten kärra");

skämtsamt om ej alltför fagert flytetyg.

Hålla sjön (stand off the coast);

rida ut en svår storm i rum sjö hellre än att ta risker i trånga skärgårdspassager etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!