SJÖKULTUR


Kicka (grumble);

kritisera, klaga (t.ex. på maten)

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!