SJÖKULTUR


Kilroy was here;

syftar på fartygsinspektör James J Kilroy (1902-62), som faktiskt aldrig satte sin fot utanför hemlandet USA. Däremot "sajnade" han sålunda på fartygsplåtarna efter att ha utfört sina inspektioner. Orden blev bevingade och flög ut över hela världen, bl.a. med benägen hjälp av glatt klottrande amerikanska sjömän

Knarr, hamnknarr;

generator som täcker elbehovet under hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!