SJÖKULTUR


Klys(gatt) (hawse-hole, lågty./nederl. klüse, "trång öppning");

öppning i fartygsskrovet för tross (hawser), ankarkättning etc. Jfr halgatt, halkip.

Friskar i (getting up);

gör vinden då den tilltar i styrka.

> Fler sjötermer som du behöver veta!