SJÖKULTUR


Kofferdam (cofferdam, kassun eller sänkkista. Samma ord som koffert, via lat. och eng. från grek. kophinos, "korg", och lågty. dam, "vall");

i bl.a. tankfartyg utrymme begränsat av två parallella skott från botten till huvuddäck för att isolera t.ex. maskinrum eller pumprum från lasttankarna, så att oljegas - eller olja - ej kommer in i utrymmen där den kan antändas. Syftade ursprungligen på en vattentät inneslutning för grunden till bropelare, brygga etc. Har inget språkligt samband med nederl. koopvardij, "köpfärd" (dvs handelssjöfart), ej heller med däcksverktyget koffernagel (av nederl. korvijnagel).

Hålla sjön (stand off the coast);

rida ut en svår storm i rum sjö hellre än att ta risker i trånga skärgårdspassager etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!