SJÖKULTUR


Kofferdam (cofferdam, kassun eller sänkkista. Samma ord som koffert, via lat. och eng. från grek. kophinos, "korg", och lågty. dam, "vall");

i bl.a. tankfartyg utrymme begränsat av två parallella skott från botten till huvuddäck för att isolera t.ex. maskinrum eller pumprum från lasttankarna, så att oljegas - eller olja - ej kommer in i utrymmen där den kan antändas. Syftade ursprungligen på en vattentät inneslutning för grunden till bropelare, brygga etc. Har inget språkligt samband med nederl. koopvardij, "köpfärd" (dvs handelssjöfart), ej heller med däcksverktyget koffernagel (av nederl. korvijnagel).

Lappskojs (lobscouse);

av någon skämtare kallad "sameförnöjelse". Traditionell sjömansmat, ungefär bestående av potatismos blandat med corned beef. Har även kallats "kabelgarn" p.g.a. det trådiga köttet däri.

> Fler sjötermer som du behöver veta!