SJÖKULTUR


Kolvhalning (drawing the piston);

det samma som kannhalning.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!