SJÖKULTUR


Kortmanshyra;

när de kvarvarande drabbades av merarbete kunde de få dela på akterseglads hyra.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!