SJÖKULTUR


Kränga (heel /over/; av nederl. krengen);

om fartyget när det tar en överhalning, dvs rullar åt ena sidan. Jfr Slingra.

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!