SJÖKULTUR


Krumhult (skulker’s locker);

ett gömställe ombord för en trött sjöman, s.k. "krumhultsgast". (Ett exempel från Grå Bolaget var HMS Älvsnabbens mellan långresorna totalt bortglömda postkontor.) Se trasselbinge, kyrkan.

Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!