SJÖKULTUR


Kultje;

 vindstyrkor mellan bris och storm

Friskar i (getting up);

gör vinden då den tilltar i styrka.

> Fler sjötermer som du behöver veta!