SJÖKULTUR


Kurs (track, course);

väg mellan två förutbestämda positioner

Styrhytt (wheelhouse);

används ofta som synonym till bryggan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!