SJÖKULTUR


Kurs (track, course);

väg mellan två förutbestämda positioner

Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!